Altandimensionering

Dimensioneringstabell

Här finner du en Excel-fil (spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder - klicka på Excel för att ladda ned filen.

Tabellen har sitt ursprung i Thorstenssons Bjälklagstabell. Dimensioneringen kan angripas på lite olika sätt - här följer en enkel beskrivning på hur tabellen kan användas.

Gå in i den undre tabellen och "bestäm" en dimension på dina golvbjälkar, ex. 45x145 (väljer denna dim. för att den är vanligt använd). Då ser du att spännvidden för denna dim. är 2,3 meter. Det betyder att du kan placera dina bärlinor med detta avstånd - Golvbjälkens spännvidd.

Ta detta mått och gå in i den övre tabellen. Här kan du sedan välja att antingen "bestämma dig" för en dimension på bärlinan/bärbjälken (vänstra kolumnen)eller välja spännvidd för golvbjälkarna (övre raden med fet text). I mitt exempel väljer jag att använda/"bestämma" dim. 45x195 på bärbjälkarna (för att detta är en vanlig dim. på bärbjälkar i altansammanhang)

I raden för 45x195 går du sedan till höger tills du, i den övre raden med fet text finner den siffra du fick med dig från den undre tabellen - 2,3 meter. Det närmaste vi kommer här är 2,4 meter. I rutan som ligger i "krysset" mellan "45x195-raden" och "2,4-kolumnen" finner du värdet 2,05. Detta är den spännvidd du kan ha på dina bärbjälkar i dim. 45x195, dvs plintavståndet.

Du kan angripa din dimensionering från olika håll. Det är bara att "bestämma" ett värde och sedan gå vidare i tabellerna - saxa sig fram om man så vill. Om du exempelvis har rivit en gammal altan och tänker använda de gamla plintarna, kan du använda tabellerna för att fastställa de nya eller bekräfta de tidigare dimensionerna. Det finns liksom inga rätt eller fel så länge man inte underdimensionerar . . .

Notera att tabellerna baseras på 22 mm tjock trall som placeras på golvreglar med c/c 60 cm (se texten längst ned i Excel-arket).

Principskisser bjälklag

Som framgår av skisserna nedan, har jag ett överhäng på 600 mm runt hela altanen. Notera att skisserna inte är kompletta vad gäller antalet golvreglar.

Bjälklag, bärlina, altan, altanbygge, bygga altan

Bjälklag, bärlina, altan, altanbygge, bygga altan

Väsentliga dimensioner/material till altanen

Bärlina - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 195
Golvregel - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 145
Trallvirke - Impregnerat NTR - AB - 28 x 120
Stolpe - Impregnerat NTR - AB - 95 x 95
Stolplock - Galvad - 96 x 96
Staket/kryss - Impregnerat NTR - AB - 45 x 70
Överliggare - Impregnerat NTR - AB - 95 x 45
Byggtimmer - Impregnerat NTR - AB - 120 x 140
Spaljevirke - Impregnerat NTR - AB - 22 x 95
Gjutbetong - Grovbetong - 25 kg säck
Formrör (för plint) - Ø 200
Vinkeljärn - 90 x 90
Fransk skruv - Galvad - 10 x 40
Armeringsjärn - 12 mm

Sök på webbsidan

Bygga altan själv?

Byggbeskrivning

Många har frågat efter en komplett byggbeskrivning av altanbygget att ta med ut på byggplatsen.

Här kan du köpa den.

Bygga altan? Köp byggbeskrivningen här