Farstukvist

farstu_skiss

Tidigare hade vi en stentrapp gjord av murade gatstenar, modell stora. Den har fyllt sin funktion som trapp men har alltså inte erbjudit något väderskydd. Till saken hör, att höjden mellan tröskelplåt och mark är ca. 23 cm, vilket innebar att det inte gick att utnyttja bärlinor under golvreglarna (om man inte valde riktigt klena reglar). I likhet med altanbygget, byggdes först en ram av golvreglar, som pallades upp i våg för att därefter "undergjutas".

Vi har inte byggt in farstun och inte heller förberett för inbyggnad (trots bekantas rekommendation om detta) då vi primärt vill ha en väderskyddad yta som vi inte behöver tänka så mycket på när det gäller smuts och städning. Vill man dock ha en inbyggd farstu med möjlighet till uppvärmning etc. så är det "bara" att först gräva ut, isolera och gjuta ett betongfundament. Sedan kan man kolla på våra bilder och komplettera med reglar och väggisolering etc.

Notera att staketet ännu inte tillverkats eller monterats. Inte heller har snickarglädje till de övre stolphörnen monterats. Den inledande skissen gjordes med en taklutning på 27°. Verkligheten styrdes senare mot en 30°-gradig taklutning för att få en symmetri med det övriga huset. Råsponten sticker ut 40 cm utanför hammarbandet. Takfotens utstick utanför hammarbandet är 33 cm.

Sök på webbsidan

Bygga altan själv?

Byggbeskrivning

Många har frågat efter en komplett byggbeskrivning av altanbygget att ta med ut på byggplatsen.

Här kan du köpa den.

Bygga altan? Köp byggbeskrivningen här