Sökresultat

grey_spacer

Altandimensionering

Dimensioneringstabell

Här finner du en Excel-fil (spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder - klicka på Excel för att ladda ned filen.

Tabellen har sitt ursprung i Thorstenssons Bjälklagstabell. Dimensioneringen kan angripas på lite olika sätt - här följer en enkel beskrivning på hur tabellen kan användas.

Gå in i den undre tabellen och "bestäm" en dimension på dina golvbjälkar, ex. 45x145 (väljer denna dim. för att den är vanligt använd). Då ser du att spännvidden för denna dim. är 2,3 meter. Det betyder att du kan placera dina bärlinor med detta avstånd - Golvbjälkens spännvidd.

Ta detta mått och gå in i den övre tabellen. Här kan du sedan välja att antingen "bestämma dig" för en dimension på bärlinan/bärbjälken (vänstra kolumnen)eller välja spännvidd för golvbjälkarna (övre raden med fet text). I mitt exempel väljer jag att använda/"bestämma" dim. 45x195 på bärbjälkarna (för att detta är en vanlig dim. på bärbjälkar i altansammanhang)

I raden för 45x195 går du sedan till höger tills du, i den övre raden med fet text finner den siffra du fick med dig från den undre tabellen - 2,3 meter. Det närmaste vi kommer här är 2,4 meter. I rutan som ligger i "krysset" mellan "45x195-raden" och "2,4-kolumnen" finner du värdet 2,05. Detta är den spännvidd du kan ha på dina bärbjälkar i dim. 45x195, dvs plintavståndet.

Du kan angripa din dimensionering från olika håll. Det är bara att "bestämma" ett värde och sedan gå vidare i tabellerna - saxa sig fram om man så vill. Om du exempelvis har rivit en gammal altan och tänker använda de gamla plintarna, kan du använda tabellerna för att fastställa de nya eller bekräfta de tidigare dimensionerna. Det finns liksom inga rätt eller fel så länge man inte underdimensionerar . . .

Notera att tabellerna baseras på 22 mm tjock trall som placeras på golvreglar med c/c 60 cm (se texten längst ned i Excel-arket).

Principskisser bjälklag

Som framgår av skisserna nedan, har jag ett överhäng på 600 mm runt hela altanen. Notera att skisserna inte är kompletta vad gäller antalet golvreglar.

Bjälklag, bärlina, altan, altanbygge, bygga altan

Bjälklag, bärlina, altan, altanbygge, bygga altan

Väsentliga dimensioner/material till altanen

Bärlina - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 195
Golvregel - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 145
Trallvirke - Impregnerat NTR - AB - 28 x 120
Stolpe - Impregnerat NTR - AB - 95 x 95
Stolplock - Galvad - 96 x 96
Staket/kryss - Impregnerat NTR - AB - 45 x 70
Överliggare - Impregnerat NTR - AB - 95 x 45
Byggtimmer - Impregnerat NTR - AB - 120 x 140
Spaljevirke - Impregnerat NTR - AB - 22 x 95
Gjutbetong - Grovbetong - 25 kg säck
Formrör (för plint) - Ø 200
Vinkeljärn - 90 x 90
Fransk skruv - Galvad - 10 x 40
Armeringsjärn - 12 mm

Altanstaket

På byggahus.se har flera hört av sig angående hur vi gjorde vårt krysstaket. Infogar därför en beskrivning av hur jag gick tillväga.

Dimensioner:
Stolpe - 95 x95
Fräst överliggare - 45 x 95
Ram & kryss - 45 x 70

Krysstaket

Stolparna har tagits ur för att kunna tryckas ned/på golvregeln och där fästas med vagnsbult. Vid altanens kortsida, med dubbla reglar i ytterkant, har jag tagit ur stolpen på två sidor för att kunna kila in den mellan reglarna (just hörnstolpen blev lite spännande att ta ur). Under golvtrallen har jag dragit ned stolpen en bra bit under golvregeln för att kunna fästa "bärreglar" för spaljen.

Snickrade först ramarna (drog ihop det hela med trallskruv), placerade kryssdelarna mot ramen och ritade av för urtagen. Dessa fräste jag ur med gersågen, låst till halva tjockleken. Många rekommenderar handsågning och sedan hammare och stämjärn (idag skulle jag också valt stämjärn pga möjligheten att fintrimma urtaget för bästa passform).

När krysset var klart placerade jag det i ramen och skruvade fast från ramens yttersida. På det här sättet syns ingen av de skruvar jag använt för att skruva ihop ram & kryss. Notera att kryssen längst ut i hörnena ser "skeva" ut pga att ramen ju inte är kvadratisk.

När staketet sedan skulle monteras startade jag i hörnet och fyllde på med ramar och stolpar. Ramarna drogs fast i stolparna med trallskruv - två uppe, två nere. Gillar skruv pga möjligheten att skruva isär hela konstruktionen vid ev. behov. Överliggaren skruvades fast med två skruv i varje ände, snett uppåt in i stolpen.

Glöm inte att räkna med stolparnas dimension när du dimensionerar staketet! Detta missade jag (fattar inte hur?!) och blev därför stående med en ram, som inte riktigt fick plats mellan fasaden och näst sista ramen. Kapade helt enkelt av krysset och fick en "trevlig, estetisk detalj".

Altantrappa

På byggahus.se har man också frågat hur jag gjorde den lilla altantrappan med två steg. Här följer en schematisk skiss och beskrivning.

Dimensioner:
Stomme - 45 x 145
Steg - 28 x 120

Altantrappa

De båda stegen är gjorda som en låda med regelram som stomme och trallvirke ovanpå. Vinklarna och gerningen blev lite spännande. Det övre steget vilar alltså på en nedre låda, som i sin tur ligger på underlaget bestående av packat grus. Hälftenav det nedre steget ligger under mark. För att kunna lägga en ytterram runt om plansteget, skruvade jag en extra regel parallellt med sidoreglarna.

Orsaken till att jag har två reglar på höjden i den nedre lådan är, att min mark lutar så kraftigt att jag var tvungen att höja steget för att komma över marken i den övre delen av trappan (relativt marklutningen). Notera att jag skruvat ihop trappan med trallskruv och i största möjliga mån sett till att skruvarna i reglarna inte syns. Jag har skråskruvat reglarna inuti lådan.

Skissen visar schematiskt hur jag byggde mina "lådor". Oavsett måtten på din framtida trappa så handlar det alltså om att först bygga bottensteget och därefter minska måtten så att plansteget (där man sätter foten) blir behagligt att gå på. Vill minnas att jag minskade måtten 300 mm i djupled när jag byggde den överliggande lådan.

En sak att anföra mot min konstruktion är, att det går åt en del virke till bottenlådans mittre delar, som sedan inte används så att säga. Dock, om du gör en påtagligt större trappa än min, så kan du bara regla upp och täcka med trall där det krävs. På så sätt erhåller man lådor utan en massa virke, som ändå inte trampas på.

Mitt sättsteg (lodräta delen mellan planstegen i en trappa) mäter 145 + 28 mm i höjd (regel med trall på).

Sök på webbsidan

Bygga altan själv?

Byggbeskrivning

Många har frågat efter en komplett byggbeskrivning av altanbygget att ta med ut på byggplatsen.

Här kan du köpa den.

Bygga altan? Köp byggbeskrivningen här